MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

cửa hàng giao dịch mobifone tại Bình Thuận

1 CH Bán lẻ Phan Thiết 198 Tôn Đức Thắng, P. Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, T. Bình Thuận 02523.818245 - 02523.820154 T/g làm việc: *T2-CN:7h30-22h. ĐT cũ: 0623816914

2 CH bán lẻ (tuyến huyện) Đức Linh 147 Trần Hưng Đạo, Đức Tài, H.Đức Linh, T. Bình Thuận 0252 3886868 T/g làm việc: *T2-T7:7h30-11h30;13h30-17h30 *CN:nghỉ.

3 CH bán lẻ (tuyến huyện) Hàm Thuận Nam 249 Trần Hưng Đạo, TT Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận 0252 3869333 T/g làm việc: *T2-T7:7h30-11h30;13h30-17h30 *CN:nghỉ.

4 CH bán lẻ (tuyến huyện) Lagi 183 Thống Nhất, Phước Hội, Tx.Lagi, T. Bình Thuận 0252 3872777 - Fax: 0252.3561059 T/g làm việc: *T2-T7:7h30-11h30;13h30-17h30 *CN:nghỉ.

5 CHC2 Bắc Bình (6BTH00440) 42 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình, T. Bình Thuận 0252.3860377 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ. ĐC cũ: 106 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Chợ Lầu

6 CHC2 Đức Linh (6BTH00439) KP9, Thị trấn Đức Tài, H.Đức Linh, T. Bình Thuận 0252.3886868 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

7 CHC2 Đức Linh (6BTH00461) KP6, Thị trấn Võ Xu , H.Đức Linh, T. Bình Thuận 0252.3886368 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

8 CHC2 Hàm Tân KP 1, TT Liên Nghĩa, H.Hàm Tân, T. Bình Thuận 0252.3877879 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

9 CHC2 Hàm Thuận Bắc (6BTH00464) QL28, Lâm Hòa Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 0252.3611111 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ. Tạm đóng cửa 4 ngày từ 27/10-30/10/2017

10 CHC2 Hàm Thuận Nam (6BTH00463) 249 Trần Hưng Đạo, Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận 0252.3869333 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

11 CHC2 Liên Hương Số 40, Đường 17/4 TT Liên Hương, H.Tuy Phong, T. Bình Thuận 02523.883888 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ. địa chỉ cũ: KP14, TT Liên Hương

12 CHC2 Phú Quý (6BTH00462) Thôn Quý Thạnh, Ngũ Phụng, H.Phú Quý, T. Bình Thuận 0252.3769456 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

13 CHC2 Tánh Linh (6BTH00460) KP Lạc Hóa, Thị trấn Lạc Tánh, H.Tánh Linh, T. Bình Thuận 0252.3888088 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

14 CHC2 Tuy Phong (6BTH00459) 87 Quang Trung, Thị trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, T. Bình Thuận 0252.3972468 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-12h *CN:nghỉ.

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP