MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

cửa hàng giao dịch mobifone tại Lâm Đồng

1 CH Bán lẻ Đơn Dương (6LDO00311) 8 Đường 2/4, Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương, T. Lâm Đồng 0263.3638838 T/g làm việc : T2-T6: 7h30 - 11h30, 13h- 17h, T7: 7h30 - 11h30, CN nghỉ Đc cũ: 214 Đường 2/4, Thạnh Mỹ/ 063.3620234. Fax: 063.3848828

2 CH Bán lẻ Ðà Lạt (2LDO00199) 2 Lê Đại Hành, P.1, Tp.Đà Lạt, T. Lâm Đồng 0263.3511911 / 0263.3815253. Fax: 063.3830634 T/g làm việc: *T2-CN:7h30-21h30. (đối diện khách sạn Ngọc Lan)

3 CH bán lẻ (tuyến huyện) Cát Tiên 169 Đường Phạm Văn Đồng, TT Cát Tiên, H.Cát Tiên, T. Lâm Đồng 0263.3885886 T/g làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30*CN:nghỉ

4 CH bán lẻ (tuyến huyện) Di Linh 535 Hùng Vương, H.Di Linh, T. Lâm Đồng 0263.3772999 T/g làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30*CN:nghỉ

5 CH bán lẻ (tuyến huyện) Lâm Hà 653 Hùng Vương Khu phố Đồng Tâm, TT Đinh Văn, H.Lâm Hà, T. Lâm Đồng 0263.3692692 T/g làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30*CN:nghỉ Ngày 18,19/8/2017: CH đóng cửa

6 CH Bảo Lộc (2LDO00043) 757-759 Trần Phú, P. BLao, Tp.Bảo Lộc, T. Lâm Đồng 0263.3736673 / 0263.3736737 DT cũ:063.3736888.. T/g làm việc: *T2-T6:7h30-18h *T7:8h30-13h *CN: nghỉ. (gần bưu điện cũ)

7 CHC2 Bảo Lâm (6LDO00315) Thôn 1, xã Lộc An, H.Bảo Lâm, T. Lâm Đồng 0263.3728728 Đối diện chợ mới Lộc An T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30 *CN:nghỉ. (đối diện chợ mới Lộc An)

8 CHC2 Đạ Huoai (6LDO00318) Số 02, KP3,Thị trấn Ma Đa Guôi, H.Đa Huoai, T. Lâm Đồng 0263.3935999 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30 *CN:nghỉ. (ngay Bưu điện Dạ Huoai)

9 CHC2 Đạ Tẻh (6LDO00317) 3 Nguyễn Đình Chiểu, Thị trấn Đạ Tẻh, H.Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng 0263.3950950 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30 *CN:nghỉ. (gần cây xăng chợ Đạ tẻh)

10 CHC2 Đam Rông (6LDO00312) Thôn Phi Có, Đạ San, H.Đam Rông, T. Lâm Đồng 0263.3695695 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h-17h *T7:7h30-11h30 *CN:nghỉ.

11 CHC2 Đức Trọng (6LDO00310) 330 QL20, Thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, T. Lâm Đồng 0263.3645888 T/g làm việc: *T2- CN: 7h30 - 21h30 Ngày 18-19/8/2017: 7h30 - 1130, 13h - 17h

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP