MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

cửa hàng giao dịch mobifone tại Vũng Tàu

1 CH Bán lẻ Bà Rịa (2VTA00035) 158 Nguyễn Thanh Đằng, P. Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 0254.3733799. Fax: 0254.3711679 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30; 13h30-17h30 *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN: nghỉ

2 CH Bán lẻ Vũng Tàu (2VTA00718) 605 Trương Công Định, P.7, Tp.Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 0254.3858950 / 0254.3858588. Fax: 0254.3575676 Có quầy VAS. T/g làm việc: *T2-T6:7h30-18h *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN: nghỉ.

3 CH Phú Mỹ (2VTA00036) Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 0254.3923333. Fax: 0254.3923939 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30; 13h30-17h30 *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN: nghỉ

4 CHC2 Côn Đảo (6VTA00892) 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu 6, Thị trấn Côn Đảo, H.Côn Đảo, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 01219991982. Fax: 0254.3630560 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-11h30;13h30-16h30 *CN:nghỉ.

5 CHC2 Cửa hàng Huyện Châu Đức 29 Lê Hồng phong KP2 Thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 0254.3970999 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN:nghỉ.

6 CHC2 Đất Đỏ KP.Phước Thới, TT.Đất Đỏ, H.Đất Đỏ, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 0254.3688989 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN:nghỉ

7 CHC2 Long Điền (6VTA00880) 254 Mạc Thanh Đạm, Thị trấn Long Điền, H.Long Điền, T. Bà Rịa - Vũng Tàu ĐT/ Fax: 0254.3866888 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN:nghỉ.

8 CHC2 Xuyên Mộc (6VTA00882) 16 Huỳnh Minh Thạnh, Thị trấn.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu ĐT/ Fax: 0254.3772222 T/g làm việc: *T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:8h30-11h30;13h30-16h30 *CN:nghỉ.

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP