MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Gói cước 4G HD70, HD90, HD120, HD200 , HDP300 của mobifone

Tóm tắt cú pháp đăng ký . cũng như các gói 4G mobifone. ( mọi thắc mắc các bạn gọi 9090 , hoặc comment bên dưới )

DV5 HD70 gửi 9084 , DV5 HD90 gửi 9084, DV5 HD120 gửi 9084, DV5 HD200 gửi 9084, DV5 HDP300 gửi 9084, DV5 HDP600  gửi 9084.

2 gói video data bao gồm

DV5 HDY gửi 9084, DV5 HDFIM30 gửi 9084

NỘI DUNG GÓI: bao gồm 3 loại 4G cơ bản, 4G data plus và 4G IP

aGói cước data 4G cơ bản: từ 30/6/2017. Cú pháp đăng ký DK_Mã gói hoặc Mã gói gửi 999 (của các gói HD70, HD90, HD120, HD200)

TT

Mã gói cước

Giá cước (đã VAT)

Thời hạn sử dụng

Dung lượng miễn phí tốc độ cao (gb)

Quy định khác

1

HD70

70.000đ

30 ngày

2.4

- Hết dung lượng miễn phí, hệ thống thực hiện hạ băng thông xuống tốc độ 1 Kbps, tương đương ngừng kết nối.

- Tốc độ download/upload tối đa: 150 Mbps/50 Mbps

2

HD90

90.000đ

30 ngày

3.5

3

HD120

120.000đ

30 ngày

6

4

HD200

200.000đ

30 ngày

11

b. Gói cước Data Plus 4G: từ 10/7/2017

TT

Gói cước

Giá gói (đã VAT)

Thời gian sử dụng

Dung lượng Data (GB)

Số phút thoại nội mạng (phút)

Quy định khác

1

HDP70

70.000đ

30 ngày

2

70

- Hết dung lượng miễn phí, hệ thống thực hiện hạ băng thông xuống tốc độ 1 Kbps, tương đương ngừng kết nối.

- Tốc độ download/upload tối đa: 150 Mbps/50 Mbps

2

HDP100

100.000đ

30 ngày

3

100

3

HDP120

120.000đ

30 ngày

4

120

4

HDP200

200.000đ

30 ngày

6.5

200

5

HDP300

300.000đ

30 ngày

10

300

6

HDP600

600.000đ

30 ngày

20

600

c. Gói cước Data IP4G: từ 10/7/2017

Mã gói cước

Giá cước (đã VAT)

Thời hạn sử dụng

Dung lượng miễn phí tốc độ cao (GB)

Quy định khác

HDY

150.000đ

30 ngày

4

- Miễn phí toàn bộ dung lượng truy cập Youtube/FPT Play

- Hết dung lượng bộ đệm miễn phí, hệ thống thực hiện hạ băng thông xuống tốc độ 1 Kbps, tương đương ngừng kết nối.

- Tốc độ download/upload tối đa: 150 Mbps/50 Mbps

HDFIM30

120.000đ

30 ngày

3

- Miễn phí toán bộ dung lượng truy cập FIM+

- Hết dung lượng bộ đệm miễn phí, hệ thống thực hiện hạ băng thông xuống tốc độ 1 Kbps, tương đương ngừng kết nối.

- Tốc độ download/upload tối đa: 150 Mbps/50 Mbps

- Lưu ý:

  • HD là viết tắt của High speed Data

3. QUY ĐỊNH KHÁC:

  • Quy định về đăng ký, hủy, gia hạn gói cước, retry gói cước: Thực hiện theo quy định hiện hành của các gói cước tương ứng.

  • Kịch bản SMS phản hồi: Thực hiện theo quy định hiện hành của các gói cước Mobile Internet, Data Plus, Video data tương ứng.

  • Lưu ý: chỉ cho phép thuê bao có doanh thu trung bình data tháng n-1 =< Xđ đăng ký các gói cước 4G có giá từ Xđ trở lên để đảm bảo không làm giảm doanh thu các thuê bao hiện hữu.

  • Để kiểm tra các gói cước có thể đăng ký soạn: KT_4G gửi 789

    • Cú pháp ​áp dụng cho tất cả các loại SIM

    • Kết quả TB không thuộc danh sách thì báo nội dung: Quý khách không thuộc đối tượng

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP