MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Gói cước M12 của mobifone

TÓM TẮT: KH mua combo gồm máy điện thoại kèm bộ hòa mạng MobiQ (giá 36.000đ/bộ) tại các cửa hàng MobiFone sẽ được sử dụng gói cước M12 giá 240.000đ/12CK (20.000đ/ 30 ngày: được 200phút thoại nội mạng + 1GB).

1. ĐỐI TƯỢNG: KH mua combo gồm máy kèm bộ hòa mạng MobiQ và gói cước thỏa điều kiện:

 • KH tham gia chương trình mua combo máy từ các cửa hàng của MobiFone kèm bộ hòa mạng Mobi Q (bộ hòa mạng 0 đồng) phát triển mới.

 • Được nhân viên bán hàng đăng ký gói theo số IMEI máy đã mua từ MobiFone (Cửa hàng sẽ đấu nối gói cước cho KH. Hệ thống tự động đăng ký gói khi KH kích hoạt).

2. NỘI DUNG GÓI CƯỚC:

Nội dung

Quy định gói cước M12 (mã KM 173157)

Giá BHM MobiQ (đã VAT)

36.000đ/ bộ

Giá gói cước (đã VAT)

20.000đ/ 30 ngày 
(KH phải đăng ký 12 CK khi đăng ký gói: 240.000đ/ 12 CK)

Thời hạn gói cước

12 chu kỳ

Thoại nội mạng

200phút/ 30 ngày

Data

1 GB/ 30 ngày (tốc độ cao)
(Hết dung lượng, hạ băng thông 1kbps/1kbps)

Kiểm tra dung lượng gói

KT_M12 gửi 999 (200đ/SMS)
(Số phút thoại miễn phí còn lại, thời gian sử dụng của gói cước)

3. QUY ĐỊNH:

 • KH được sử dụng chung với các gói MI cộng thêm (add-on) khác tương tự gói MI không giới hạn dung lượng: FB1, FB30, YT1, YT30, AD5, D10, MAX15, MAX25, MAX35.
 • Điều kiện sử dụng sau khi hết 12CK: theo quy định TB MobiQ.
 • Điều kiện thanh toán: KH thanh toán toàn bộ tiền gói cước cho 12CK (240.000đ) ngay khi đăng ký hòa mạng TB.
 • Sau khi kích hoạt TB, hệ thống tự động đăng ký gói cước và mặc định KH đã đăng ký góiM12/12CK.
 • Kết thúc 12CK, hệ thống sẽ không gia hạn và hủy gói.
 • Sau mỗi CK 30 ngày sử dụng gói, dung lượng data còn lại sẽ không được cộng dồn sang CK tiếp theo. Nếu KH đã hủy gói, KH không thể sử dụng sản lượng còn lại của gói đã hủy.
 • KH KHÔNG được sử dụng gói M12 kèm theo các gói MI thông thường và các gói combo (thoại, sms, data) khác.
 • Tốc độ truy cập data:
  • Tốc độ truy cập (download/upload) sau khi hết dụng lượng miễn phí: hạ băng thông 1kbps/1kbps. KH muốn sử dụng dịch vụ data phải mua thêm gói data cộng thêm.
  • Giá cước data ngoài gói: theo quy định gói data cộng thêm
 • Số phút gọi nội mạng được sử dụng miễn phí trong CK. Khi KH sử dụng hết số phút gọi nội mạng này sẽ bị tính phí theo gói MobiQ.
 • Không có cú pháp gia hạn chủ động.
 • Các quy định khác:
 • Nếu TB chuyển đổi giữa các gói cước trả trước hoặc chuyển sang trả sau hoặc các loại TB khác thì toàn bộ KM sẽ bị hủy.
 • Quy định khác: áp dụng theo các gói MI.

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP