MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Mobifone Điều chỉnh dịch vụ Mobile Internet từ 10/5/2016

- Điều chỉnh gói M120, 12M120: Tăng dung lượng miễn phí tốc độ cao, Ngừng áp dụng tính năng không giới hạn dung lượng
- Ngừng cung cấp MT50, 3M120, 6M120, 3BMIU, 6BMIU, MAX10, MAX30.
- Nhắn tin thông báo cho KH:

 • Về việc điều chỉnh gói M120, 12M120 và ngừng 1 số gói: 03 đợt (ngày 10/05; 12/5; 15/5)
 • Phản hồi khi KH đăng ký mới hoặc gia hạn không thành công các gói cước bị ngừng: 01 tháng tính từ 10/5/2016.

- Cung cấp gói mới:

 • Gói cơ bản: M70, M90, M200, 3M70, 6M70, 12M70, 12M200
 • Gói cộng thêm: MAX15, MAX25, MAX35.

​- Phân phối các gói M70, M90, M120, M200, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200 mới trên kênh mSocial từ 15/05/2016

1. Điều chỉnh gói M120, 12M120: Tăng dung lượng miễn phí tốc độ cao, Ngừng áp dụng tính năng không giới hạn dung lượng

 • Tăng dung lượng miễn phí tốc độ cao:

Stt

Tên gói cước

Dung lượng tốc độ cao/30 ngày

Quy định cũ

Quy định mới

1

M120

1,5 GB/chu kỳ

3,0 GB/chu kỳ

2

12M120

3 GB/chu kỳ x 12 chu kỳ

4,0 GB/chu kỳ x 12 chu kỳ

 
 • Ngừng áp dụng tính năng không giới hạn dung lượng:

Quy định cũ

Quy định mới

- Sau khi hết dung lượng tốc độ cao, KH được tiếp tục sử dụng miễn phí với tốc độ thấp

- Sau khi sử dụng hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.

- Hệ thống thực hiện thông báo tới KH qua SMS và website thông báo (trong trường hợp KH đang truy cập Internet qua trình duyệt).

- Để tiếp tục sử dụng dịch vụ: KH có thể đăng ký một trong các gói cước cộng thêm, hoặc gia hạn gói cước đang sử dụng, hoặc đăng ký gói cước mới.

 • Các trường hợp đăng ký gói/gia hạn thành công gói M120, 12M120 từ 10/5/2016: Thực hiện theo quy định mới.

 • Tại thời điểm chính thức áp dụng quy định mới, nếu gói cước của KH còn thời hạn sử dụng, KH tiếp tục sử dụng đến hết chu kỳ đó theo quy định cũ. Sau đó hệ thống thực hiện gia hạn gói và áp dụng phương thức tính cước mới.

2. Ngừng cung cấp: MT50, 3M120, 6M120, 3BMIU, 6BMIU, MAX10, MAX30.

 • TB đang sử dụng một trong các gói cước trên tại thời điểm MobiFone thay đổi chính sách, được tiếp tục sử dụng gói cước cho đến khi gói cước bị hủy (do hệ thống gia hạn không thành công, do cắt hủy,…) và KH không đăng ký lại được.

3. Nhắn tin truyền thông:

 • Đầu số MobiFone.

 • Thời gian nhắn tin: 03 đợt (ngày 10/05; 12/5; 15/5).

 • Tần suất: 1 bản tin/ TB/ đợt.

TT

Đối tượng

Nội dung tin nhắn

1

TB đã và đang sử dụng gói M120, 12M120 trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm lấy dữ liệu trở về trước

Tu dd/mm/yyyy, MobiFone thay doi chinh sach goi X: dung luong KHUNG hon, gia khong doi. Voi Y d/30 ngay, ban co ngay Z GB de truy cap Internet. Het Z GB, he thong ngat ket noi Internet. Quy khach duoc mua them 1GB tiep theo chi voi 35.000 dong. Ap dung tu dd/mm/yyyy. Chi tiet lien he 9090. Xin cam on!

2

TB đang sử dụng gói cước X trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm lấy dữ liệu

Tu dd/mm/yyyy, MobiFone cung cap goi cuoc moi Y: dung luong KHUNG hon, gia khong doi. Voi Z d/30 ngay, ban co ngay T GB de truy cap Internet. Het T GB, he thong ngat ket noi Internet. Quy khach duoc mua them 1GB tiep theo chi voi 35.000 dong. Ap dung tu dd/mm/yyyy. De dang ky, soan DK_Y gui 999 Chi tiet lien he 9090. Xin cam on!

 • Ghi chú:

X

MIU

MIU90

BMIU

3MIU

6MIU

12MIU

12BMIU

Y tương ứng

M70

M90

M200

3M70

6M70

12M70

12M200

 • Tin nhắn phản hồi khi KH đăng ký mới hoặc gia hạn không thành công các gói cước trên. Áp dụng trong vòng 01 tháng tính từ 10/5/2016.

STT

Tình huống

Nội dung SMS phản hồi từ 999

1

KH nhắn tin đăng ký gói MAX10 hoặc MAX30

MobiFone ngung cung cap goi X tu dd/mm/yyyy va co cac goi data moi, dung luong KHUNG hon: MAX15 (15.000 d/350 MB), MAX25 (25.000 d/600 MB), MAX35 (35.000 d/1 GB). De dang ky soan DK_Ten goi cuoc gui 999 (200d/SMS). Chi tiet lien he 9090. Xin cam on!

2

KH nhắn tin đăng ký gói MT50

MobiFone ngung cung cap goi MT50 tu dd/mm/yyyy. Quy khach hay su dung goi cuoc BMIU de duoc nhieu uu dai hon (200.000 dong, mien phi 5,5 GB/30 ngay), khong phat sinh cuoc ngoai goi. De dang ky soan DK_Ten goi cuoc gui 999 (200d/SMS). Chi tiet lien he 9090. Xin cam on!

3

KH gia hạn không thành công gói MT50

Goi MT50 bi HUY do gia han khong thanh cong. Cuoc truy cap Internet: 75 dong/50 kB. Quy khach luu y tranh phat sinh cuoc Internet cao. MobiFone ngung cung cap goi MT50 tu dd/mm/yyyy. Quy khach hay su dung goi cuoc M200 de duoc nhieu uu dai hon (200.000 dong, mien phi 5,5 GB/30 ngay), khong phat sinh cuoc ngoai goi. De dang ky soan DK_Ten goi cuoc gui 999 (200d/SMS). Chi tiet lien he 9090. Xin cam on!

4

KH nhắn tin đăng ký các gói 3M120, 6M120, 3BMIU, 6BMIU

MobiFone ngung cung cap goi X tu dd/mm/yyyy. Quy khach co the dang ky goi cuoc 12 thang de duoc nhieu uu dai hon 12M120 (3 GB/thang x 12 thang), 12M200 (7 GB/thang x 12 thang). De dang ky, soan DK_Ten goi cuoc gui 999. Xin cam on

4. Cung cấp gói cước mới:

 • Đối tượng áp dụng: TB di động trả trước, trả sau của MobiFone.

 • Giá cước:

STT

Tên gói

Giá gói

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí/ 30 ngày

Thời hạn sử dụng

Ghi chú

1

M70

70.000

1,6 GB

30 ngày

Gói cước cơ bản:

Sau khi hết dung lượng miễn phí, KH không tiếp tục truy cập Internet được. Muốn sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm hoặc đăng ký gói mới.

2

M90

90.000

2,1 GB

30 ngày

4

M200

200.000

5,5 GB

30 ngày

5

3M70

210.000

1,8 GB

30 ngày x 3 chu kỳ

6

6M70

420.000

2,0 GB

30 ngày x 6 chu kỳ

7

12M70

840.000

2,2 GB

30 ngày x 12 chu kỳ

9

12M200

2.400.000

7,0 GB

30 ngày x 12 chu kỳ

10

MAX15

15.000

350 MB

Theo thời hạn sử dụng của gói cước cơ bản

Gói cước cộng thêm

11

MAX25

25.000

600 MB

12

MAX35

35.000

1 GB

 • Quy định:

  • Khi TB sử dụng hết dung lượng miễn phí, hệ thống thực hiện thông báo tới KH qua SMS và redirect về website thông báo (trong trường hợp KH đang truy cập Internet qua trình duyệt). Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, KH có thể đăng ký một trong các gói cước cộng thêm, hoặc gia hạn gói cước đang sử dụng, hoặc đăng ký gói cước mới. Nội dung thông báo tại website: Phụ lục 1 gửi kèm.

  • Phương thức tính cước: 50 kB + 50 kB

  • Giá gói cước trừ vào TKC của TB trả trước và tính vào hóa đơn cước trong kỳ của TB trả sau.

  • Cách thức đăng ký: Qua SMS (DK_Tên gói cước gửi 999); USSD (*090*5*6*3#), website MobiFone.

  • Quy định đăng ký gói, gia hạn gói, retry gói khi gia hạn không thành công, hủy gói, mời đăng ký gói khác khi không đủ tiền, mở lại gói khi TB khóa 1c, 2c mở lại dịch vụ: Thực hiện theo chính sách hiện hành của Tổng Công ty đối với các gói cước Mobile Internet cơ bản (gói 30 ngày).

 • Quy định của các gói cước cộng thêm:

 • Đối tượng: TB sử dụng các gói cước Mobile Internet: MIU, MIU90, BMIU, 3MIU, 6MIU, 12MIU, 12M120, 12BMIU; M70, M90, M120, M200, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200.

 • Nội dung gói cước:

STT

Tên gói cước

Giá gói
(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Thời hạn sử dụng

Cú pháp đăng ký gửi 999 (200đ/tin nhắn)

1

MAX15

15.000

350 MB

Theo thời hạn sử dụng của gói cước không giới hạn dung lượng

DK MAX15

2

MAX25

25.000

600 MB

DK MAX25

3

MAX35

35.000

1 GB

DK MAX35

 • Cách thức đăng ký: SMS, USSD (*090*5*6*3#), website

 • Điều kiện sử dụng:

  • KH chỉ có thể đăng ký gói cước cộng thêm để tiếp tục truy cập data với tốc độ cao khi gói cước cơ bản đã hết dung lượng miễn phí tốc độ cao và còn thời hạn sử dụng.

  • Có thể đăng ký gói cước cộng thêm nhiều lần nhưng tại một thời điểm chỉ được đăng ký 01 gói cước cộng thêm. Gói cước cộng thêm mới chỉ được đăng ký khi gói trước đó sử dụng hết dung lượng miễn phí.

  • Gói cước cộng thêm sẽ tự động hủy khi sử dụng hết dung lượng miễn phí hoặc hết hạn sử dụng của gói cước cơ bản. Nếu sau khi gói cước cộng thêm bị hủy, gói cước cơ bản còn thời hạn sử dụng, hệ thống ngừng kết nối Internet và thông báo tới KH qua SMS và redirect về website thông báo (trong trường hợp KH đang truy cập Internet qua trình duyệt).

  • Gói cước cộng thêm không được phép gia hạn. Tại thời điểm hết hạn gói cước cơ bản, hệ thống sẽ gia hạn gói cước cơ bản mà TB đang sử dụng.

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP