MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Mobifone hòa mạng trả sau doanh nghiệp tháng 6/2016

hòa mạng trả sau doanh nghiệp mobifone tháng 6

Liên hệ số đt nếu cần hỗ trợ 0901 887 889

1. ĐỐI TƯỢNG: Trả sau phát triển mới đứng tên Tổ chức, Doanh nghiệp. (CV 3430)

 • Trả sau hòa mạng mới và C-F đứng tên tổ chức, doanh nghiệp

 • KHÔNG áp dụng: TB công vụ, nghiệp vụ, TB thuê, thử DV, TB CSKH nội bộ.

2. NỘI DUNG KM: Được lựa chọn mua một trong các gói DN45, DN80, DN145, DN180, GM9000

a. Các gói được lựa chọn:

Tên gói/ Mã KM Giá gói (đã TB tháng + VAT) Mức khuyến mãi
Thoại Data

DN45

163430CT1

94.000 Miễn phí 10 phút đầu, tối đa 1.500 phút/ CK

- MobiFone.
- Cố định VNPT toàn quốc

Không có
DN80
163430CT2
129.000 Miễn phí 1 gói MIU/ mỗi CK
DN145
163430CT3
194.000

- MobiFone.
- VinaPhone
- Cố định VNPT toàn quốc

Không có
DN180
163430CT4
229.000 Miễn phí 1 gói MIU/ mỗi CK
GM9000
163430CT5
150.000 Miễn phí 300 phút/ CK (không giới hạn 10ph đầu) Thoại trong nước Miễn phí 01 gói MIU/CK x 2CK trong thời gian từ 1/6 - 31/7/2016
 • Thời gian hưởng KM: Đến hết 30/11/2017

b. Lưu ý:

 • Kiểm tra tài khoản: KT_KN gửi 999

 • KH chỉ được lựa chọn tham gia 1 trong các gói ngay khi hòa mạng.

 • Các ưu đãi chỉ áp dụng trong 1 CK, nếu sử dụng không hết sẽ xóa bỏ (không cộng dồn CK sau).

 • Số phút thoại làm tròn và phụ trội tính theo quy định hiện hành.

 • Không được tham gia KM khác. Nếu được tham gia KM khác (văn bản quy định), TB được hưởng KM tặng lớn nhất và theo quy định của từng chương trình.

 • Trong thời gian KM, TB bị chặn 2 chiều và mở lại: vẫn được tham gia đến thời gian qui định của chương trình.

3. QUY ĐỊNH: gói MIU, hủy KM

a. Gói MIU:

 • Hệ thống mở dịch vụ cho KH ngay từ khi đăng ký.

 • Qui định sử dụng theo gói MIU hiện hành (khoá 1 chiều, khoá 2 chiều, hạ băng thông...)

 • Khi hết hạn gói được gia hạn tự động và có tin nhắn thông báo ngay sau khi gia hạn thành công.

 • Đối với các CK cước có hạn sử dụng là 31 ngày, và có 2 gói MIU khuyến mãi trong cùng 1 CK cước (gói do hệ thống tự gia hạn) thì KH được KM cả 2 gói

 • Nếu KH đăng ký gói MI mới (CK N) thì mức KM data của KH sẽ bị hủy tại thời điểm đăng ký gói MI (KH vẫn phải trả toàn bộ giá gói khuyến mãi). Để tiếp tục hưởng KM data ở các CK tiếp (CK N+1), KH phải hủy gói MI và đăng ký lại gói MIU và nên đăng ký ở CK N+1.

 • Nếu KH bị hủy gói MIU (đăng ký gói MI mới, khóa 2 chiều,...) để tiếp tục hưởng KM data ở các CK tiếp (CK N+1), KH phải đăng ký lại gói MIU.

 • Ưu đãi miễn phí 2 gói MIU của gói GM9000: trong thời gian từ 1/6 - 31/07/2016 nếu KH có gói MIU (do gia hạn hoặc đăng ký mới) sẽ được miễn phí tối đa 2 gói MIU.

b. Hủy KM:

 • Các trường hợp hủy không tham gia:

  • Chuyển đổi từ trả sau sang các loại hình TB khác.

  • Cắt hủy không sử dụng trả sau.

  • Chuyển chủ quyền.

  • Không muốn tiếp tục KM

 • Nếu KH hủy không tham gia KM như các trường hợp trên. KH không được hưởng KM tính từ thời điểm yêu cầu của KH được thực hiện (trong trường hợp CCQ, KH là TB mới). Tại CK KH hủy, KH phải trả phí tham gia chương trình theo số ngày thực tế đã sử dụng.

 • TB đã hủy không tham gia KM sẽ không được quyền đăng ký lại.

c. Khác:

 • KH cam kết sử dụng 18 tháng.

 • Trong thời gian tham gia KM, TB bị chặn 2 chiều và khôi phục lại: thời gia tham gia các gói KM vẫn theo quy định (bao gồm cả thời gian chặn 2 chiều)

 • TB tham gia chương trình này không được tham gia chương trình KM khác. nếu được tham gia KM khác (văn bản quy định được tham gia), TB sẽ được hưởng KM của chương trình có mức tặng cao nhất và theo quy định của từng chương trình.

4. NHẮN TIN:

Đối tượng nhắn tin Nội dung tin nhắn Thời gian gửi tin nhắn
Thuê bao tham gia gói DN45 Quy khach duoc mien phi moi CK: 1.500 phut goi noi mang MobiFone-Co dinh VNPT toan quoc (toi da 10p/cuoc). Phi mua goi DN45: 45.000d/CK (chua gom cuoc TB thang). Thoi gian huong: den dd/mm/yyyy. De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Kể từ thời điểm hòa mạng đến hết 24h ngày 30/06/2016. Tần suất: 02 lần/TB

 

Thuê bao tham gia gói DN80 Quy khach duoc mien phi moi CK: 1.500 phut goi noi mang MobiFone-Co dinh VNPT toan quoc (toi da 10p/cuoc) va 01 goi MIU. Phi mua goi DN80: 80.000d/CK (chua gom cuoc TB thang). Thoi gian huong: den dd/mm/yyyy. De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090.
Thuê bao tham gia gói DN145 Quy khach duoc mien phi moi CK: 1.500 phut goi MobiFone-Vinaphone- Co dinh VNPT (toi da 10p/cuoc). Phi mua goi DN145: 145.000d/CK (chua bao gom cuoc TB thang). Thoi gian huong: den dd/mm/yyyy . De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Tu choi, soan TC gui 9241 Kể từ thời điểm hòa mạng đến hết 24h ngày 30/6/2016. Tần suất: 02 lần/TB
Thuê bao tham gia gói DN180 Quy khach duoc mien phi moi CK: 1.500 phut goi MobiFone-Vinaphone- Co dinh VNPT (toi da 10p/cuoc) va 01 goi MIU. Phi mua goi DN180: 180.000d/CK (chua bao gom cuoc TB thang). Thoi gian huong: den dd/mm/yyyy . De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Tu choi, soan TC gui 9241
Thuê bao tham gia gói GM9000 Quy khach da tham gia goi cuoc GM9000 voi uu dai. Phi mua goi: 150.000d/CK (da bao gom cuoc TB thang).Uu dai trong goi la 300 phut thoai trong nuoc/chu ky & mien phi 02 goi cuoc data khong gioi han MIU trong khoang thoi gian tu 01/5/2016 đến 30/6/2016. Hieu luc cua goi den het ngay dd/mm/yyyy . Chi tiet goi 9244.Tu choi, soan TC gui 9241 Kể từ thời điểm hòa mạng đến hết 24h ngày 30/6/2016. Tần suất: 02 lần/TB
Thuê bao sắp hết thời gian hưởng gói DN45 MobiFone thong bao: Goi DN45 (mien phi 1.500 phut noi mang MobiFone /CĐ VNPT noi tinh/thanh pho) cua Quy khach het han vao ngay dd/mm/yyyy . De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Tu choi, soan TC gui 9241. Trong 05 ngày đầu tiên của chu kỳ cước được hưởng khuyến mại: 01 lần/03 tháng
Thuê bao sắp hết thời gian hưởng gói DN80 MobiFone thong bao: Goi DN80 (mien phi 1.500 phut noi mang MobiFone /CĐ VNPT noi tinh/thanh pho) va mien phi 01 goi MIU cua Quy khach het han vao ngay dd/mm/yyyy . De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Tu choi, soan TC gui 9241.  
Thuê bao sắp hết thời gian hưởng gói DN145 MobiFone thong bao: Goi DN145 (mien phi 1.500 phut noi mang MobiFone/Vinaphone/CĐ VNPT) cua Quy khach het han vao ngay dd/mm/yyyy . De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Tu choi, soan TC gui 9241. Trong 05 ngày đầu tiên của chu kỳ cước được hưởng khuyến mại: 01 lần/03 tháng
Thuê bao sắp hết thời gian hưởng gói DN180 MobiFone thong bao: Goi DN180 (mien phi 1.500 phut noi mang MobiFone/Vinaphone/CĐ VNPT) va mien phi 01 goi MIU cua Quy khach het han vao ngay dd/mm/yyyy . De kiem tra TK, soan KT_KN gui 999. Chi tiet goi 9090. Tu choi, soan TC gui 9241.  
Thuê bao sắp hết thời gian hưởng gói GM9000 MobiFone thong bao: Goi GM9000 (mien phi 300 phut thoai trong nuoc) cua Quy khach het han vao ngay dd/mm/yyyy . Chi tiet goi 9244.Tu choi, soan TC gui 9241. Trong 05 ngày đầu tiên của chu kỳ cước cuối cùng của thời gian hiệu lực của gói: 02 lần/TB

- Dd/mm/yy: Ngày cuối cùng của tháng thứ 18 kể từ tháng hòa mạng

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP