MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

mobifone khuyến mãi nạp tiền 50%

Trong 1 ngày 29/12/2017, Khách hàng trả trước của mobifone nạp tiền sẽ được KM 50% mệnh giá thẻ nạp ngày 29/12/2017

Lịch sử khuyến mãi.

Tháng Ngày KM Tháng Ngày KM
7 3/7/2017 6 1/6/2017
8 3/8/2017 5 4/5/2017
9 5/9/2017, 28/9/2017 4 3/4/2017
10 3/10/2017 3 3/3/2017
11 1/11/2017 2 3/2/2017
12 29/12/2017 ( sắp đến ) 1 1/1/2017

Tất cả các thông tin khuyến mãi nạp tiền sẽ được cập nhật tại đây.

Chúng tôi cam kết sẽ cập nhật thông tin khuyến mãi nạp tiền sớm nhất của mobifone. ( bạn có thể đăng ký nhận thông báo về khuyến mãi nạp tiền bên dưới ) . 

 NỘI DUNG KM: Nạp tiền được KM 50% mệnh giá nạp tiền

  • Nạp tiền được KM 50% cộng 25% vào KM2V, 25% vào KM3V.)

  • Áp dụng cho tất cả các mệnh giá nạp tiền MobiFone đang có.

  • MobiCard: tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ nếu giao dịch nạp tiền làm cho TKC > 0đ.=> đang làm rõ

Nhanh tay nap tiền để nhận được ưu đãi nha các bạn

 QUY ĐỊNH:

  • Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp.

  • Số tiền KM không được dùng sử dụng DV data.

  • TB trả trước (trừ PFC) kích hoạt mới từ 1/1/2017 trở về sau và đang còn trong thời gian hưởng khuyến mại nạp tiền của các thẻ đầu tiên: Số thẻ nạp tiền được tính vào số thẻ khuyến mại đầu tiên dành cho thuê bao phát triển mới

  • TB trả trước đang trong thời gian hưởng khuyến mại nạp tiền của các chương trình khác (sau đây gọi là chương trình A) có tỷ lệ khuyến mại cao hơn tỷ lệ khuyến mại của chương trình này, TB sẽ được hưởng khuyến mại 50% của chương trình này và phần khuyến mại còn lại sẽ hưởng ưu đãi theo chương trình A.

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP