MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Mobifone - MobileInternet sau 10/5/2016

STT

Tên gói

Giá gói

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí/ 30 ngày

Thời hạn sử dụng

Ghi chú

1

M70

70.000

1,6 GB

30 ngày

Gói cước cơ bản:

Sau khi hết dung lượng miễn phí, KH không tiếp tục truy cập Internet được. Muốn sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm hoặc đăng ký gói mới.

2

M90

90.000

2,1 GB

30 ngày

4

M200

200.000

5,5 GB

30 ngày

5

3M70

210.000

1,8 GB

30 ngày x 3 chu kỳ

6

6M70

420.000

2,0 GB

30 ngày x 6 chu kỳ

7

12M70

840.000

2,2 GB

30 ngày x 12 chu kỳ

9

12M200

2.400.000

7,0 GB

30 ngày x 12 chu kỳ

10

MAX15

15.000

350 MB

Theo thời hạn sử dụng của gói cước cơ bản

Gói cước cộng thêm

11

MAX25

25.000

600 MB

12

MAX35

35.000

1 GB

 • Quy định:

  • Khi TB sử dụng hết dung lượng miễn phí, hệ thống thực hiện thông báo tới KH qua SMS và redirect về website thông báo (trong trường hợp KH đang truy cập Internet qua trình duyệt). Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, KH có thể đăng ký một trong các gói cước cộng thêm, hoặc gia hạn gói cước đang sử dụng, hoặc đăng ký gói cước mới. Nội dung thông báo tại website: Phụ lục 1 gửi kèm.

  • Phương thức tính cước: 50 kB + 50 kB

  • Giá gói cước trừ vào TKC của TB trả trước và tính vào hóa đơn cước trong kỳ của TB trả sau.

  • Cách thức đăng ký: Qua SMS (DK_Tên gói cước gửi 999); USSD (*090*5*6*3#), website MobiFone.

  • Quy định đăng ký gói, gia hạn gói, retry gói khi gia hạn không thành công, hủy gói, mời đăng ký gói khác khi không đủ tiền, mở lại gói khi TB khóa 1c, 2c mở lại dịch vụ: Thực hiện theo chính sách hiện hành của Tổng Công ty đối với các gói cước Mobile Internet cơ bản (gói 30 ngày).

 • Quy định của các gói cước cộng thêm:

 • Đối tượng: TB sử dụng các gói cước Mobile Internet: MIU, MIU90, BMIU, 3MIU, 6MIU, 12MIU, 12M120, 12BMIU; M70, M90, M120, M200, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200.

 • Nội dung gói cước:

STT

Tên gói cước

Giá gói
(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Thời hạn sử dụng

Cú pháp đăng ký gửi 999 (200đ/tin nhắn)

1

MAX15

15.000

350 MB

Theo thời hạn sử dụng của gói cước không giới hạn dung lượng

DK MAX15

2

MAX25

25.000

600 MB

DK MAX25

3

MAX35

35.000

1 GB

DK MAX35

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP