MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Mobile Internet

Mobile Internet 3G Mobifone

Giới thiệu

 

Mobile Internet là dịch vụ truy cập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G của mạng MobiFone.

 


Tính năng

 

Bạn có thể truy cập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G của mạng MobiFone.

 


Giá cước

Cước gửi tin đến 999: 200 đồng/SMS

Bảng cước dịch vụ cụ thể như sau:

Gói cước

Thời gian sử dụng

Giá cước (đồng)
(Đã bao gồm VAT)

Dung lượng miễn phí (sử dụng tốc độ tối đa)

Cước phát sinh ngoài gói

Gói cước mặc định

M0

0

0

0

75đ/50kB

Các gói cước không giới hạn dung lượng

D1

1 ngày

8.000

150 MB

0 đ/50kB

MIU (*)

30 ngày

70.000

600 MB

MIU cho Q-Student, Q-Teen

50.000

600 MB

M120

120.000

1,5 GB

BMIU

200.000

3 GB

Các gói cước giới hạn dung lượng

M10

30 ngày

10.000

50 MB

25đ/50kB

M25

25.000

150 MB

M50

50.000

450 MB

 


Hướng dẫn

 

1. Cài đặt cấu hình dịch vụ: Soạn CAIDAT DATA gửi 999 và làm theo hướng dẫn. 

2. Đăng ký, sử dụng dịch vụ:

Dịch vụ Mobile Internet được mở tự động cho thuê bao MobiFone hòa mạng mới.

Để đăng ký, hủy, gia hạn, tặng và kiểm tra tình trạng gói cước qua các kênh SMS, USSD, website , bạn thực hiện như sau:

  • Qua SMS:

TT

Yêu cầu

Cú pháp nhắn tin đến 999

1

Đăng ký dịch vụ

DATA ON

2

Đăng ký gói cước

DK TênGóiCước

3

Hủy gói cước

HUY TênGóiCước

4

Gia hạn gói cước

GH TênGóiCước

5

Không gia hạn gói cước

KGH

6

Tặng gói cước

TANG TênGóiCước ThuêBaoNhận

7

Kiểm tra gói cước

KT DATA

8

Trợ giúp

TG MI

  Trong đó: Tên gói cước là: M10, M25, M50, D1, MIU, BMIU, M120

  • Qua USSD: Bạn bấm *090*5*6#OK và làm theo hướng dẫn.
  • Qua website: Bạn đăng nhập http://mobifone.vn, bằng tài khoản MobiFone Portal và làm theo một trong các cách sau:

 


Quy định

 

1. Quy định đăng ký và sử dụng gói cước:

  • M0 là gói cước mặc định của dich vụ. Khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Internet với gói cước mặc định M0.
  • Thời gian sử dụng của gói cước 1 ngày là 24h, của gói cước 7 ngày là 24h*7 (h), của gói cước 30 ngày là 24h*30 (h) kể từ thời điểm đăng ký/gia hạn gói cước thành công.
  • Dung lượng sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload.
  • Dung lượng miễn phí và dung lượng sử dụng tốc độ tối đa của các gói cước chỉ được sử dụng trong chu kỳ của gói cước đó. Nếu bạn không sử dụng hết, dung lượng đó sẽ không được chuyển sang chu kỳ tiếp theo. 

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP