MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Tổng Hợp Các Gói Mobile Internet Mobifone đang có Từ 10/05/2016

Tên gói

Giá gói (có VAT)

Dung lượng miễn phí tốc độ tối đa

Cước ngoài gói

Mức cước thanh toán tối đa (chỉ áp dụng trả sau)

TB không đăng ký gói cước

M0

0

0

75đ/ 50kB (khoảng 1536đ/ MB)

1.000.000đ

Gói giới hạn dung lượng

M10 10.000đ/ 30 ngày 50 MB 25đ/50kB
(khoảng 512đ/ MB)
Cước gói + 900.000đ
M25 25.000đ/ 30 ngày 150 MB
M50 50.000đ/ 30 ngày 450 MB

Gói giới hạn dung lượng (bị chặn data sau khi hết dung lượng)

M70

70.000/ 30 ngày

1,6 GB

Hết dung lượng, hệ thống dừng kết nối Internet. Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói MAX hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới. Không áp dụng
M90

90.000/ 30 ngày

2,1 GB

M120 120.000đ/ 30 ngày 3 GB
M200

200.000/ 30 ngày

5,5 GB

Gói không giới hạn dung lượng

D1

8.000đ/ 24h

150 MB

Không tính cước, chỉ hạ băng thông
(DL/UL = từ 32/32 Kbps đến256/ 128 Kbps)

Không áp dụng

MIU

70.000đ/ 30 ngày
(Q-SV, Q-Teen, RockStorm: 50.000đ)

600 MB

MIU90 90.000đ/ 30 ngày

1 GB

BMIU (BigMIU)

200.000đ/ 30 ngày

3 GB

MT30

30.000/ 7 ngày

350 MB

Gói tốc độ cao

MAX15 15.000đ 350 MB Hết dung lượng thì theo tốc độ hạ băng thông gói không giới hạn đang có Không áp dụng
MAX25 25.000đ 600 MB
MAX35 35.000đ 1 GB

Gói thời hạn dài - tab 9

3MIU 210.000đ 780 MB/ 30 ngày Theo quy định của gói không giới hạn dung lượng Không áp dụng
6MIU 420.000đ 960 MB/ 30 ngày
12MIU 840.000đ 1.2 GB/ 30 ngày
12BMIU 2.400.000đ 6 GB/ 30 ngày
3M70 210.000đ

1,8 GB/ 30 ngày

Hết dung lượng, hệ thống dừng kết nối Internet. Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói MAX hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.
6M70 420.000đ

2,0 GB/ 30 ngày

12M70 840.000đ

2,2 GB/ 30 ngày

12M120 1.440.000đ

4 GB/ 30 ngày

12M200 2.400.000đ 7 GB/ 30 ngày

Nhóm gói dùng song song trên nền gói MI cơ bản - bấm vào tên gói để xem chi tiết

AD5 (từ 22/7/2015) 5.000đ 300 MB/ 24h Tùy theo gói MI nền và có quy định riêng Không áp dụng
D10 (từ 14/8/2015) 10.000đ 1.5 GB/ 24h

Nhóm gói khuyến mãi - theo danh sách - bấm vào tên gói để xem chi tiết

D2 (16/12/2015 - 30/6/2016) 2.000đ 500 MB/ 24h 25đ/50 KB Không áp dụng
GIO2 (12/12/2015 - 30/6/2016) 2.000đ 1 GB/ 1h Hạ băng thông

Nhóm gói khuyến mãi - theo danh sách - triển khai dài hạn

D7 (Từ 15/4/2016) 7.000đ 1.2 GB/ 24h Không tính cước, chỉ hạ băng thông
(DL/UL = từ 32/32 Kbps
Không áp dụng

 

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP