MOBIFONE GÒ VẤP

DỊCH VỤ DI ĐỘNG MOBIFONE GÒ VẤP

Tiện ích mobifone
 

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone.

Ngày đăng: 19/04/2016 , Lượt xem: 1467 , bình luận :

- Phạm vi hoạt động: Toàn quốc

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone

Ngày đăng: 19/04/2016 , Lượt xem: 705 , bình luận :

- Chức năng: Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, sản phẩm và dịch vụ viễn thông, GTGT, CNTT...

Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC)

Ngày đăng: 19/04/2016 , Lượt xem: 1107 , bình luận :

- Chức năng: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng thiết bị phần mạng lõi (VAS, IN, lưu lượng quốc tế...)

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP

MOBIFONE GÒ VẤP
MOBIFONE GÒ VẤP